Bokningsvillkor Wallride


Allmänna regler:

 • Inga ytterskor, rena gymnastikskor rekommenderas.
 • Inget tuggummi.
 • Ingen förtäring inne i hallen, vi hänvisar till läktare.
 • Endast vatten får drickas i lokalen.
 • Respektera varandra, hjälp andra och ha kul tillsammans.
 • Vår personal är här för er, fråga om du känner dig osäker och respektera deras instruktioner.
 • All aktivitet sker på egen risk.
 • Ingen medhavd mat, vi tillhandahåller ett cafe.
 • Alla besökare har samma rättigheter. Vid hög beläggning har alla ansvar för att samtliga besökare ska få tillgång till hallen.
 • Vänta på din tur.
 • Vi rekommenderar att yngre barn har med sig en aktivt närvarande vuxen för allas säkerhet.
 • Wallride har nolltolerans mot all form av alkohol och narkotika.

Trampolinytan:

 • Max två på trampolinerna samtidigt.
 • Vänta tills föregående hoppare lämnat trampolin eller airbag innan du hoppar.
 • Av hygien och säkerhetsskäl så behöver alla som beträder trampolinytan trampolinstrumpor. 
 • Inga föremål får kastas ned i Airbagen.

Klättring:

 • Vistas inte på mattan när du inte klättrar.
 • Var uppmärksam, se dig omkring så ingen riskerar att falla på dig.
 • Håll landningen fri, inga objekt på mattorna.
 • Klättrande har företräde, vänta på din tur.
 • Barn under 12 år måste ha en ansvarig aktiv vuxen som spottar (passar).
 • Klättra aldrig under någon annan.

Bowl:

 • Förbjudet att vax:a i bowlen.

Skateyta:

 • Egen utrustning måste vara hel och ren.
 • Håll upp blicken!
 • Respektera andra åkare och undvik kollision.
 • Endast Pegs i plast är tillåtna.
 • Hjälmkrav upp till 15 år. Men starkt rekommenderat oavsett ålder.
 • Skateboard, sparkcykel, bmx, inlines och balanscyklar är tillåtna.

Avbokningsregler – Förköp av entré

 • Kostnadsfri ombokning – fram till aktivitetens starttid.
 • Full återbetalning – fram till 48 timmar innan aktivitetens starttid
 • Vill du ändra dag, tid eller minska antalet besökare efter att du har betalat och fram till 48 timmar innan ankomst måste du avboka din bokning och göra en ny. För att öka antalet besökare så gör du en ny bokning för tillkommande personer.
 • Inom 48 timmar innan din ankomst så kan du omboka till en annan tid och dag. Kontakta oss på info@wallride.se med din bokningsreferens och vilken tid och dag du vill ändra till. Vi kommer att ändra bokningar som har ankommit till oss via mail innan bokningens starttid.

Avbokningsregler – Barnkalas

 • Full/delvis återbetalning – avbokning senast 14 dagar innan aktivitetens starttid.
 • Kostnadsfri ombokning – byt tid eller dag senast 48 timmar innan aktivitetens starttid.
 • Betalning måste ske senast 2 dagar efter skapad bokning.
  Inom dessa 2 dagar kan ni justera er bokning (antalet besökare, dag och tid). Om ni inte har betalat inom 2 dagar kommer er bokning automatiskt att avbokas.
 • Vill ni ändra dag, tid eller antalet besökare efter att ni har betalat så kontakta oss på info@wallride.se med er bokningsreferens och vilken tid, dag eller antal personer ni vill ändra till. Vi kommer att ändra bokningar som har ankommit till oss via mail inom tidsramen för avbokning/ombokning.